Betingelser og vilkår

Faveo tilbyr tjenester underlagt din overholdelse av vilkårene og betingelsene (“Tjenestevilkårene”) som er angitt nedenfor. Vennligst les følgende nøye.

Faveo forbeholder seg retten til å oppdatere og endre vilkårene for bruk når som helst uten varsel. Nye funksjoner som kan legges til tjenesten skal være underlagt tjenestevilkårene. Skulle du fortsette å bruke tjenesten etter at slike modifikasjoner er gjort, skal dette utgjøre din samtykke til slike modifikasjoner. Du kan alltid se den siste kopien av vilkårene for bruk her: http://www.faveohelpdesk.com/terms-conditions/

Brudd på noen del av vilkårene for bruk vil føre til oppsigelse av kontoen din.

Endringer i tjenesten og gebyrer
Faveo forbeholder seg retten til å modifisere, suspendere eller avbryte tjenesten når som helst av hvilken som helst grunn med eller uten varsel.

Faveo forbeholder seg retten til å endre gebyrer med 30 dagers varsel. Meldinger om gebyrendringer kan legges ut på tjenesten eller på Faveo-nettstedet: http://www.faveohelpdesk.com

Retningslinjer for akseptabel bruk
Disse retningslinjene for akseptabel bruk beskriver handlinger som vi forbyr når noen av partene bruker Faveo-tjenesten. Faveo-tjenesten kan ikke brukes på noen ulovlig, fornærmende eller annen måte som forstyrrer virksomheten eller aktivitetene til noen annen part.

Opphavsrett og eierskap
Faveo eller dets leverandører eier de immaterielle rettighetene til enhver og alle beskyttende komponenter av tjenesten, inkludert men ikke begrenset til navnet på tjenesten, kunstverk og sluttbrukergrensesnittelementer inneholdt i tjenesten, mange av de individuelle funksjonene, og den relaterte dokumentasjonen. Du kan ikke kopiere, modifisere, tilpasse, reprodusere, distribuere, reversere, dekompilere eller demontere noen aspekter av tjenesten som Faveo eller dets leverandører eier.

Faveo hevder ingen immaterielle rettigheter over innholdet du laster opp eller leverer til tjenesten. Ved å bruke tjenesten til å sende innhold, godtar du imidlertid at andre kan se og dele innholdet ditt.

Generelle betingelser
Din bruk av tjenesten, inkludert alt innhold, informasjon eller funksjonalitet i den, leveres “som den er” og “som tilgjengelig” uten representasjoner eller garantier av noe slag, verken uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, det underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. Du påtar deg totalt ansvar og risiko for din bruk av denne tjenesten.

Du samtykker i å ikke videreselge, duplisere, reprodusere eller utnytte noen del av tjenesten uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Faveo.

Du kan ikke bruke tjenesten til å lagre, være vert for eller sende uønsket e-post (spam) eller SMS-meldinger.

Faveo vil opprettholde kommersielt akseptable administrative, fysiske og tekniske sikkerhetstiltak for å beskytte sikkerheten, konfidensialiteten og integriteten til dine data. Disse sikkerhetstiltakene inkluderer kryptering av innholdet ditt ved overføring (ved bruk av SSL eller lignende teknologier), som du kan koble til gjennom tjenesten etter eget valg.

Du kan ikke bruke tjenesten til å overføre virus, ormer eller skadelig innhold.

Faveo gir ingen garantier angående (i) din evne til å bruke tjenesten, (ii) din tilfredshet med tjenesten, (iii) at tjenesten vil være tilgjengelig til enhver tid, uavbrutt og feilfri (iv), nøyaktigheten av matematiske beregninger utført av tjenesten, og (v) at feil eller feil i tjenesten vil bli rettet.

Faveo dets tilknyttede selskaper og dets sponsorer er verken ansvarlige eller ansvarlige for noen direkte, indirekte, tilfeldige, følgeskader, spesielle, eksemplariske, straffende eller andre skader som oppstår som følge av eller på noen måte er relatert til din bruk av tjenesten. Din eneste løsning for misnøye med tjenesten er å slutte å bruke tjenesten.

Hvis noen bestemmelse i vilkårene for bruk blir holdt ugyldig eller på annen måte ikke kan håndheves, skal ikke håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene svekkes av det.

Faveo kan, men har ingen forpliktelse til å, fjerne innhold og kontoer som inneholder innhold som vi etter eget skjønn fastslår er ulovlige, støtende, truende, injurierende, ærekrenkende, pornografiske, uanstendige eller på annen måte støtende eller bryter noen parts immaterielle rettigheter eller disse vilkårene for bruk.

Faveos unnlatelse av å utøve noen rettigheter gitt heri skal ikke anses som en fraskrivelse av noen rettigheter under dette. Tjenestevilkårene angir hele forståelsen mellom deg og Faveo angående tjenesten og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Faveo (inkludert, men ikke begrenset til, tidligere versjoner av tjenestevilkårene).

Eventuelle spørsmål angående vilkårene for bruk skal rettes til: support@ladybirdweb.com

Refusjoner
Faveo har ingen forpliktelse til å gi refusjon. Faveo-tilbudets fellesskapsutgave og nettdemo for evaluering som bør brukes til å evaluere og teste programvaren før kjøp. Ingen refusjoner skal utstedes for delvis bruk eller manglende bruk av tjenesten(e) av deg. Eventuelle refusjoner vil skje helt etter Faveos skjønn.

Kansellering
Produktabonnement kan kanselleres når som helst. Ingen refusjon skal utstedes ved kansellering av produkttjeneste

Gjeldende lov
Disse TOS skal styres av lovene i staten Karnataka uten hensyn til prinsippene om lovkonflikter.

× How can I help you?