Retningslinjer for sletting av dataFaveo HELPDESK SaaS-LISENS – RETNINGSLINJER FOR DATASLETTING

Faveo Helpdesks retningslinjer for sletting av data («Retningslinjer for sletting av data») beskriver hvordan våre abonnenters tjenestedata slettes i forbindelse med kansellering, oppsigelse eller migrering av en konto innenfor Faveo Helpdesk-tjenestene beskrevet her. Denne policyen gjelder ikke for (a) data som ligger i noen av Faveo Helpdesk-produkter eller tjenester som ikke er beskrevet i denne policyen; (b) data som ligger i tredjepartstjenester administrert og vert for tredjeparter og tjenestedata som deles eller kan deles med slike tredjepartstjenester (som definert i tjenestevilkårene våre); eller (c) data som ligger i et Faveo Helpdesk-produkt eller -tjeneste som er i et beta-, test- eller tidligtilgangsprogram (bortsett fra det som er angitt i denne retningslinjen for sletting av data). Definisjoner for kategoriene av strukturerte og ustrukturerte tjenestedata som dekkes i denne retningslinjen for sletting av data, finner du ved å følge den tilsvarende tabellen nedenfor.

KONTOKANSELLERING ELLER OPPSIGELSE

Nitti (90) dager etter at kontoen din er kansellert eller avsluttet; eller to hundre og sytti (270) dager etter at prøveperioden din er avsluttet for en av tjenestene (forutsatt at du ikke har kjøpt et abonnement på den tjenesten), vil en automatisert prosess starte som permanent sletter tjenestedataene dine for den kansellerte tjenesten i i samsvar med tidslinjene angitt i tabellene nedenfor. Når den er startet, kan ikke denne prosessen reverseres, og tjenestedata vil bli slettet permanent.

MIGRASJON

I visse tilfeller, inkludert aktivering av en tilleggstjeneste, for eksempel Advanced Security Add-on eller valget Data Hosting Locality, kan migrering av tjenestedata til et annet datasenter være nødvendig. I denne prosessen vil en kopi av tjenestedataene dine bli opprettet for å sikre at de er fullstendig migrert til et annet datasenter. Denne forsikringsprosessen utført av Faveo Helpdesk kan ta opptil tretti (30) dager fra datoen for oppstart av slik migrering. Etter at migreringsprosessen er fullført og bekreftet, vil slettingen av kopien av tjenestedataene dine i det tidligere datasenteranlegget starte under denne policyen i samsvar med tidslinjene angitt i tabellene nedenfor. Abonnenter bør forvente at migreringer sannsynligvis vil kreve en planlagt nedetid.

TIDSLINJE FOR SLETTING AV DATA FOR TJENESTEDATA

Tjenestedata er data på kontoen din for en tjeneste som er synlig i tjenesten, slik som billettdata, ansatte/agenter/sluttbrukerprofiler, løsninger, fora, blabs og andre mulige data.

TIDSLINJE FOR SLETTING AV DATA FOR SIKKERHETSTJENESTEDATA

Tjenestedata som ikke kan ses av Abonnenten i Tjenesten og inkluderer Tjenestedata som for eksempel vedlikeholdes i vanlige sikkerhetskopier. Slike tjenestedata slettes 30 dager etter kontooppsigelse og faktisk sletting av kontodata.

POLITISKE BEGRENSNINGER

Disse retningslinjene for sletting av data gjelder kun for de spesifikke tjenestedataene beskrevet ovenfor. Som beskrevet mer detaljert i vår Personvernerklæring og Vilkår for tjenester, Faveo Helpdesk samler inn viss informasjon fra abonnenter på tjenestene, for eksempel: navn og e-postadresser til agenter; fakturaadresse; og annen informasjon som kan brukes til fakturerings-, markedsførings- og varslingsformål (samlet “kundefaktureringsinformasjon”) lagret i vår faktureringsprogramvare https://billing.faveohelpdesk.com

Kunder har tilgang til profilen deres, faktureringsdata som fakturaer og tilbudsdata under vår faktureringsprogramvare https://billing.faveohelpdesk.com de kan endre profilen eller til og med laste ned faktura og tilbud i PDF-format.

Slettingsprosedyrene i disse retningslinjene for sletting av data gjelder ikke for kundefaktureringsinformasjon, som vedlikeholdes av Faveo Helpdesk i samsvar med sin Personvernerklæring og Vilkår for tjenester..

Faveo Helpdesk forbeholder seg retten til ikke å følge disse retningslinjene når du sletter tjenestedata i tilfeller der Faveo Helpdesk avslutter en konto på grunn av brudd på vår personvernerklæring eller tjenestevilkår.

HURTIG SLETTING AV SERVICEDATA

Vi tilbyr ikke fremskyndet sletting av tjenestedata. Med mindre annet er angitt, slettes alle tjenestedata i henhold til planene som er presentert ovenfor.

× How can I help you?