EULA


Sluttbrukerlisensavtale for Faveo-programvare

DENNE “SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN” (“EULAEN”) ER EN JURIDISK AVTALE MELLOM DEN ENKELTE ELLER JURIDISKE ENHETEN ELLER FORENINGEN SOM MENKER Å BRUKE PROGRAMVAREN (“DU” ELLER “KUNDEN”) OG FAVEO. VED REGISTRERING FOR PROGRAMVAREN ELLER VED Å BRUKE PROGRAMVAREN, REPRENTERER, GARANTERER DU OG GODTAR DU AT DU HAR LEST, FORSTÅTT OG GODTAR Å VÆRE BUNDET TIL VILKÅRENE I LISENSAVTALEN. HVIS DU IKKE GODTAR Å VÆRE BUNDET AV LISENSAVTALEN, ELLER DU IKKE HAR MYNDIGHET TIL Å BINDE KUNDEN TIL LISENSAVTALEN, KAN DU IKKE BRUKE FAVEO HELPDESK/SERVICE DESK-PROGRAMVAREN.

Definisjoner

“Active Staff User Account” betyr en personalbrukerkonto som er aktiv i konteksten av Faveos programvare, noe som betyr at Staff User Account er fullt funksjonell og kan brukes til å autentisere til vår Helpdesk-programvare.

“Data” betyr dataene som er lagret i din Helpdesk ved hjelp av programvaren.

“Lisensnøkkel” betyr nøkkelen som brukes til å aktivere programvaren for bruk av kunden.

“Domenenavn” betyr et Internett-domenenavn (f.eks. sub.domain.com og domain.com).

“Dokumentasjon” betyr den offisielle brukerdokumentasjonen gitt av Faveo til deg om bruken av programvaren. For å unngå tvil, enhver installasjonsveiledning eller sluttbrukerdokumentasjon som ikke er utarbeidet eller levert av Faveo; hvilken som helst nettsamfunnsside; uoffisiell dokumentasjon, videoer, hvitebøker eller relaterte medier; eller tilbakemelding utgjør ikke dokumentasjon.

“Faveo”, “Oss”, “Ladybird” og “Vi” betyr Ladybird Web Solution Pvt Ltd., dets ansatte, representanter og kontraktører.

“Programvare” betyr objektkodeversjonene av produktet, sammen med oppdateringer, nye utgivelser eller versjoner, modifikasjoner eller forbedringer, som eies og leveres av Faveo til deg i henhold til denne avtalen.

“Side” betyr www.faveohelpdesk.com.

“Støtte og vedlikehold” betyr det valgfrie avgiftsbaserte abonnementet som gjør det mulig for en kunde å få tilgang til støtte og nye utgivelser av og oppdateringer av programvaren.

“Løsning” betyr løsningen (Faveo Helpdesk, Faveo Service Desk) du velger å få levert til deg som en del av programvaren.


“Tredjepartsprogramvare” inkluderer all tredjepartsprogramvare som kan være inkorporert med programvaren.

“Ansattes brukerkonto” betyr en brukerkonto for ansatte/agenter i sammenheng med Faveos programvare.

“Oppgradering” betyr enhver og alle forbedringer i programvaren som er gjort generelt tilgjengelig for Faveos kundebase som en del av kjøpt støtte og som ikke er særskilt priset eller markedsført av Faveo.

1. Tildeling av lisens

1.1 Evalueringslisens. I henhold til EULA og forutsatt at du har en gyldig lisensnøkkel, gir Faveo deg den tilbakekallbare, ikke-eksklusive, ikke-overførbare og ikke-underlisensierbare lisensen til å bruke programvaren gjennom dine aktive ansattes brukerkontoer.

1.2 Kommersiell lisens:

(a) Fellesskapsversjon: Der det er aktuelt, hvis du velger å bruke fellesskapsversjonen for nedlasting av selv-vert, lar den lisensierte programvaren deg opprette/administrere én støtterepresentant og ubegrensede kontoer/kontakter. Faveo gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensomspennende lisens til å bruke den lisensierte programvaren uten kostnad i evighet.

(b) Nedlastingsversjon for selvvert: Som en del av ditt valg å lisensiere en betalt selv-vert nedlastingsversjon, gir Faveo deg en avgiftsbærende, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensomspennende enkeltinstallasjonslisens for å bruke den lisensierte programvaren inkludert brukerdokumentasjon som du har lastet ned fra eller mottatt på media levert av Faveo Helpdesk, inkludert alle oppdateringer, der det er aktuelt, forutsatt at slik tilgang og bruk av den lisensierte programvaren er i samsvar med denne EULA. “Bruk” betyr lagring, lokalisering, installasjon, utførelse eller visning av den lisensierte programvaren. “Enkeltinstallasjon” betyr at én kopi av den lisensierte programvaren kun kan installeres som en enkelt forekomst på én server.

(c) Hosted Subscription Cloud-versjon: Som en del av ditt valg å lisensiere en betalt vertsbasert abonnementsversjon, gir Faveo Helpdesk deg en avgiftsbærende, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensomspennende lisens til å bruke den lisensierte programvaren inkludert brukerdokumentasjon levert av Faveo Helpdesk, inkludert alle oppdateringer , der det er aktuelt, forutsatt at slik tilgang og bruk av den lisensierte programvaren er i samsvar med denne lisensavtalen. “Bruk” betyr aktivering og utførelse av den lisensierte programvaren.

Under abonnementslisensen er den lisensierte programvaren kun lisensiert for den tiltenkte varigheten. Hvis lisensinnehaveren ikke fornyer abonnementet utover varigheten, godtar lisensinnehaveren å slutte å bruke programvaren.

For å fortsette å bruke den lisensierte programvaren utover abonnementsperioden, må du fornye lisensen din minst 10 dager før utløpet av perioden. Som en del av abonnementslisensen vil alle oppdateringer, oppgraderinger og e-poststøtte for problemer gis til deg uten ekstra kostnad i løpet av den tiltenkte perioden.

1.2 Tredjepartsprogramvare. Programvaren kan inneholde eller ledsages av tredjepartsprogramvare som krever merknader og/eller ytterligere vilkår og betingelser. Slike påkrevde merknader om tredjepartsprogramvare og/eller tilleggsvilkår og betingelser kan bli forespurt fra Faveo og er en del av og innlemmet ved referanse i EULA. Ved å godta EULA, godtar du også tilleggsvilkårene, hvis noen, angitt der.

1.3 Personalbrukerkontoer(vertsabonnement). Du er ansvarlig for å bekrefte at tilgangen til en brukerkonto for ansatte ikke deles. Du skal sørge for at antallet aktive brukerkontoer for ansatte er lik eller mindre enn antallet brukerkontoer du har abonnert på. Bare én person kan autentisere seg til én brukerkonto for ansatte. Hvis du er en juridisk enhet eller forening, må alle personer som bruker dine ansattes brukerkontoer enten være dine ansatte eller dine kontraktører som har godtatt å være begrenset av EULA. Maskinvare eller programvare du bruker til å samle tilkoblinger, omdirigere informasjon eller redusere antall brukere som har direkte tilgang til eller bruker programvaren (noen ganger referert til som “multipleksing” eller “pooling”), reduserer ikke antall lisenser eller aktive ansatte brukere Kontoer du trenger.

1.4 Nye utgivelser(selvvertsabonnement), Oppdateringer og støtte. Du har kun rett til å bruke nye utgivelser av og oppdateringer til programvaren og støtte

(i) Hvis du velger å kjøpe et support- og vedlikeholdsabonnement, og

(ii) Mens support- og vedlikeholdsabonnementet ditt forblir aktivt og i god anseelse.

Et støtte- og vedlikeholdsabonnement er valgfritt, og du kan, i henhold til vilkårene i EULA, bruke programvaren uten et slikt abonnement og/eller fortsette å bruke programvaren etter at slikt abonnement har utløpt. Alle nye utgivelser av og oppdateringer av programvaren du mottar har rett til å bruke i henhold til denne seksjon 1.4 skal inkluderes i definisjonen av “programvare” nedenfor og skal være underlagt vilkårene i denne lisensavtalen med mindre en slik ny utgivelse eller oppdatering er ledsaget av en separat lisens, i så fall vil vilkårene i denne lisensen regulere programvaren og/eller slik ny utgivelse eller oppdatering. Du kan kun få nye utgivelser av og/eller oppdateringer til programvaren fra Faveo eller andre kilder autorisert av Faveo.

1.5 Nye utgivelser(vertsbasert abonnement), Oppdateringer og økninger i antall ansattes brukerkontoer. Du har kun rett til å bruke nye utgivelser av og oppdateringer til programvaren, og/eller øke antallet av dine ansattes brukerkontoer

(i) Hvis du velger å kjøpe et support- og vedlikeholdsabonnement, og

(ii) Mens support- og vedlikeholdsabonnementet ditt forblir aktivt og i god anseelse.

Et støtte- og vedlikeholdsabonnement er valgfritt, og i henhold til vilkårene i EULA kan du bruke programvaren uten et slikt abonnement og/eller fortsette å bruke programvaren etter at abonnementet har utløpt. Alle nye utgivelser av og oppdateringer av programvaren du mottar har rett til å bruke i henhold til denne seksjon 1.4 skal inkluderes i definisjonen av “programvare” nedenfor og skal være underlagt vilkårene i denne lisensavtalen med mindre en slik ny utgivelse eller oppdatering er ledsaget av en separat lisens, i så fall vil vilkårene i denne lisensen regulere programvaren og/eller en slik ny utgivelse eller oppdatering. Du kan kun få nye utgivelser av og/eller oppdateringer til programvaren fra Faveo eller andre kilder autorisert av Faveo.

2. Betingelser og begrensninger

2.1 Antall installasjoner. Du har kun tillatelse til:

(i) Én aktiv, tilgjengelig installasjon av programvaren, og

(ii) Én privat installasjon som kun er tilgjengelig for bruk av kunden for interne testformål.

Hver direkteinstallasjon av programvaren kan kun gå inn via ett domenenavn. Hvis tilgang til installasjonen kreves gjennom flere domenenavn, kreves det ytterligere lisens(er).

2.2 Ingen ulovlig bruk eller støtende innhold. Du skal ikke bruke programvaren på noen ulovlig måte eller på noen måte som forstyrrer eller forstyrrer integriteten eller ytelsen til programvaren og dens komponenter eller krenker rettighetene til en annen part. Du skal ikke modifisere, tilpasse eller hacke noen beskyttede (krypterte eller kompilerte) deler av programvaren, eller på annen måte forsøke å få uautorisert tilgang til disse delene eller tilhørende systemer eller nettverk. Du vil ikke reprodusere, publisere eller distribuere innhold i forbindelse med programvaren som krenker en tredjeparts varemerke, opphavsrett, patent, forretningshemmelighet, publisitet, personvern eller annen personlig eller eiendomsrett. Du forplikter deg til ikke å markedsføre noe materiale som er ulovlig, truende, fornærmende, ondsinnet, ærekrenkende, falskt, vesentlig unøyaktig eller på annen måte upassende. Faveo tilbyr ingen forsikring om at din bruk av programvaren i henhold til vilkårene i EULA ikke vil bryte noen lov eller forskrift som gjelder for deg.

2.3 Ansvar for bruk. Du må bare installere programvaren og gjøre programvaren tilgjengelig for bruk på systemer som eies, leases eller kontrolleres av deg på en slik måte at du kan garantere overholdelse av vilkårene i EULA. Du påtar deg alt ansvar for all bruk av programvaren, inkludert men ikke begrenset til innhold og medier som er opprettet, lastet opp til, lastet ned fra, overført og redigert ved hjelp av programvaren. Du er ansvarlig for all tilgang til programvaren.

2.4 Ingen videresalg, tidsdeling eller underlisensiering. Du skal ikke lisensiere, underlisensiere, selge, videreselge, leie ut, lease, overføre, tildele, distribuere, tidsdele eller på annen måte utnytte eller gjøre programvaren tilgjengelig for noen tredjepart, annet enn det som er uttrykkelig tillatt i EULA.

2.5 Sikkerhetskopiering av programvare. Du kan lage én kopi av programvaren for sikkerhetskopiering og arkivering, forutsatt at originalen og kopien er i din besittelse og at din installasjon og bruk av programvaren ikke overskrider det som er tillatt i EULA.

2.6 Attribusjon. Med hensyn til all bruk av programvaren, skal du beholde attribusjonen og hyperlenken til Faveo og nettstedet intakt med mindre en lisens (mot en kostnad) er innhentet fra Faveo for å gjøre dette.

2.7 Datasikkerhetskopier(selvvert). Du påtar deg alt ansvar for alle dine data og eventuelle sikkerhetskopier av disse.

2.8 Sikring av autentiseringsdetaljer. Du vil sørge for at alle passord og påloggingsinformasjon forblir sikre til enhver tid for deg og hver av dine ansattes brukerkontoer. Hvis du mistenker et sikkerhetsbrudd, forplikter du deg også til å varsle Faveo umiddelbart.

2.9 Uønsket e-post. Du kan ikke bruke programvaren til å sende uønsket e-post (“spam”) til noen, inkludert e-postlister som du har kjøpt.

2.10 Begrenset lisens. Du erkjenner og godtar at:

(i) Programvaren er Faveos eiendom og er lisensiert og ikke solgt til deg under EULA og

(ii) Programvaren bruker, legemliggjør og inneholder konfidensiell og proprietær informasjon og teknologi til Faveo og/eller dets lisensgivere og inneholder forretningshemmeligheter og intellektuell eiendom til Faveo og/eller dets lisensgivere beskyttet under Storbritannias opphavsrett og andre lover, og av internasjonale lover. traktatbestemmelser (samlet referert til som “Ladybirds immaterielle rettigheter”).

Dine rettigheter i Programvaren er strengt begrenset til de lisensrettighetene som er uttrykkelig gitt under Seksjon 1.1 ovenfor, og Faveo beholder alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt her. Uten å begrense det foregående, beholder Faveo og/eller dets lisensgivere alle rettigheter, tittel og interesser i og til Faveos immaterielle rettigheter, inkludert men ikke begrenset til:

(i) All programvarekode (kilde og objekt), funksjonalitet, teknologi, system- eller nettverksarkitektur og brukergrensesnitt og alle modifikasjoner av disse, og

(ii) Alle forretningshemmeligheter, patenter, opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter med hensyn til programvaren. Du erkjenner videre at det ikke er noen underforståtte lisenser gitt under EULA.

2.11 Skaffe programvaren. Du skal ikke skaffe kopier av programvaren på noen annen måte enn direkte gjennom nettstedet ved å bruke din Faveo-kundekontolegitimasjon. Faveo garanterer ikke at programvaren vil være tilgjengelig for nedlasting fra nettstedet i en periode på over 90 dager etter kjøpet.

2.12 Håndtering av programvare. Du skal ikke (a) reversere, dekompilere, demontere eller dekryptere noen del av den kompilerte og/eller kildekoden, helt eller delvis, eller på annen måte forsøke å oppdage kildekoden til programvaren som brukes i programvaren, (b) bruke tredjepartsprogramvare uavhengig av programvaren, eller (c) gjøre ethvert forsøk på å omgå deler av programvaren designet for å håndheve det maksimale antallet ansattes brukerkontoer du har betalt for. Du får ingen rettigheter til programvaren bortsett fra de begrensede rettighetene til å bruke programvaren som er uttrykkelig gitt av EULA.

2.13 Vanry. Du skal ikke begå noen handling som kan føre til vanry eller skade på interessene til Faveos navn eller navnet på tredjepartsleverandørene, enten gjennom eksplisitt handling eller unnlatelse.

3. Ansvar, garantier og skadesløsholdelse

3.1 Fraskrivelse av garantier. INGEN GARANTIER. PROGRAMVAREN OG NETTSTEDET LEVERES “SOM DEN ER” OG “SOM TILGJENGELIG” UTEN NOEN GARANTI AV NOEN SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR EN PNIKUNNHET. FAVEO GIR INGEN GARANTI FOR DET

(i) PROGRAMVAREN VIL MØTE DINE KRAV,

(ii) PROGRAMVAREN VIL VÆRE UAVBRUTT, TIDLIG, SIKKER, FEILFRI ELLER VIRUSFRI,

(iii) RESULTATENE SOM KAN OPNÅES FRA BRUK AV PROGRAMVAREN VIL VÆRE NØYAKTIGE ELLER PÅLITELIG,

(iv) KVALITETEN PÅ EVENTUELLE PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON ELLER ANNET MATERIALE KJØPT ELLER FÅTT AV DEG GJENNOM PROGRAMVAREN VIL MØTE DINE FORVENTNINGER, OG

(v) EVENTUELLE FEIL I PROGRAMVAREN VIL BLI RETTE. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, FÅTT AV DEG FRA FAVEO ELLER GJENNOM ELLER FRA PROGRAMVAREN SKAL SKAPE NOEN GARANTI SOM IKKE ER UTTRYKKELIG ANGITT HER.

3.2 Uautorisert tilgang; TAP AV KORRUPT DATA. FAVEO ER IKKE ANSVARLIG FOR UAUTORISERT TILGANG TIL NOEN DATA, FASILITETER ELLER UTSTYR AV NOEN SOM BRUKER PROGRAMVAREN ELLER FOR UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING, TYVERI, KORRUPSJON, TAP ELLER ØDELEGGELSE AV PROGRAMMER, PRODUKSJONER, PRODUKTER, ER , ENTEN VED UHELD, ULIKE MIDLER ELLER ENHETER, ELLER ANDRE MIDLER. DU ER ENESTE ANSVARLIG FOR Å VALIDERE NØYAKTIGHETEN AV ALLE UTSTYR OG RAPPORTER. DU AVSKRIVER HERVED EVENTUELLE SKADER SOM FØRES AV TAPTE ELLER KORRUPTERE DATA, FEIL RAPPORTER ELLER FEIL DATAFILER SOM FØLGE AV PROGRAMMERINGSFEIL, OPERATØRFEIL, UTSTYR ELLER PROGRAMVAREFEIL, SIKKERHETSBRUDD AV BRUKEN, SIKKERHETSBRUDD AV BRUKEN. FAVEO SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR DATA SOM LEVERES PÅ DENES SERVERE, OG DU ER ENESTE ANSVAR FOR Å OPPHOLDE LOKALE KOPIER AV DINE DATA OG Å OPPHAVLE RIKTIG OG TILSTREKKELIG FORSIKRING HVIS DEKNING ER NØDVENDIG MED DATA. FAVEO ER IKKE ANSVARLIG FOR INNHOLDET I NOEN INFORMASJON SOM OVERFØRES ELLER MOTTES GJENNOM FAVEOS TILLEVELSE AV PROGRAMVAREN. Ethvert materiale som er lastet ned eller på annen måte oppnådd ved bruk av programvaren gjøres etter eget skjønn og risiko, og at du vil være alene ansvarlig for eventuell skade på datatjenesten din eller tap av data som følger av nedlasting av noe slikt materiale.

3.3 Tredjeparts nettsteder og tjenesteleverandører. PROGRAMVAREN KAN INNEHOLDE HYPERKONKLER (INKLUDERT HYPERKONKTE ANNONSER) TIL NETTSTEDER DRIFT AV TREDJEPARTER, ELLER TIL MATERIALER ELLER INFORMASJON GJØRT TILGJENGELIG AV TREDJEPART. SLIKE TREDJEPARTER KAN TILBY VARER ELLER TJENESTER FOR SALG TIL DEG. SLIKE LENKER UTGJØR ELLER IMPLISERER IKKE Faveos GODKJENNING AV SLIKE TREDJEPARTER, ELLER AV INNHOLDET PÅ DERES NETTSTEDER, KVALITETEN ELLER EFFEKTIVITETEN AV DERES VARER ELLER TJENESTER, ELLER DERES INFORMASJONSPERSONVERN FOR INGEN FORRETNING FOR ELLER HELLIG , VARER, ELLER TJENESTER TILBYDES ELLER TILBYDES AV SLIKE TREDJEPARTER, ELLER FOR MÅTEN DE UTFØRER SINE OPERASJONER. DIN BRUK AV TREDJEPARTS NETTSTEDER OG MATERIALET, VARENE OG TJENESTERNE TILBYDES AV DEM ER HELT PÅ DIN EGEN RISIKO, OG ER UNDERLAGT BRUKSVILKÅRENE TIL TREDJEPARTENE SOM DRIFTER ELLER LEVERER DEM. DU BØR ANTA AT ENHVER INTERNETTSIDE ELLER ANNET MATERIAL SOM IKKE BÆRER Faveo-LOGOEN, LEVERES AV EN TREDJEPART.

3.4 Transportlinjer. DU ERKENNER AT TILGANG TIL PROGRAMVAREN VIL GIVES GJENNOM ULIKE FASILITETER OG KOMMUNIKASJONSLINJER, OG INFORMASJON VIL OVERFØRES OVER LOKAL UTVEKSLING OG INTERNETT BACKBONE CARRIER LINES OG GJENNOM “SWAND CAR ROUTERS, COLL-ROUTERE, (COLL CAR ROUTERS, ”) EID, VEDLIKEHOLDT , OG SERVICEERT AV TREDJEPARTSOPPERATØRER, VERKTØYER, INTERNETTJENESTELEVERANDØRER, SOM ALLE ER UTENFOR FAVEOS KONTROLL. FAVEO PÅTAR SIG INGEN ANSVAR FOR NOEN FORSINKELSE, FEIL, AVBRYDELSE, AVSLUTTING, TAP, OVERFØRING ELLER KORRUPSJON AV NOEN DATA ELLER ANNEN INFORMASJON SOM TILSKRIVERS SENDING PÅ BØRSELSKAPENS LINJER ELLER RELATERT TIL INTEGRITETET, SAMMENLIGHET, AVSIKTIG, FORMASJON MENS DEN SENDES PÅ BØRSLINJENE. BRUK AV BØRSLINJENE ER KUN PÅ DIN RISIKO OG ER UNDERLAGT ALLE GJELDENDE LOKALE, STATSLIGE, NASJONALE OG INTERNASJONALE LOVER.

3.5 Ansvarsbegrensning. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL FAVEO VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER TREDJEPART FOR NOEN INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, EKSEMPELISKE, STRAFFENDE, DEKKING ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER FOR UREGNSKAPET TIL OSS, AV VIRKSOMHET, TAP AV FORTJENESTE, FORRETNINGSAVBRUTT ELLER LIKNENDE), SOM OPPSTÅR AV BRUK AV ELLER MANGLENDE BRUK AV PROGRAMVAREN OG BASERT PÅ ENHVER ANSVARSTEORI, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING AV BRUDD PÅ, I TENKON AV KONTRAKT, BEGRENSNING UAKTIVITET), PRODUKTANSVAR ELLER ANNET, SELV OM FAVEO ELLER DETS REPRESSENTANTER HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG SELV OM ET MILJØ SOM ER ANGITT HER VISES Å HA MISLUKKET. FAVEOS SAMLEDE ANSVAR TIL DEG OG TREDJEPARTER FOR FAKTISKE SKADER FOR ENHVER ÅRSAK VIL VÆRE BEGRENSET TIL BELØPET SOM BETALES AV DEG FOR PROGRAMVAREN. BESTEMMELSENE I DENNE AVSNITTET FORDELER RISIKOENE UNDER LISENSAVTALEN MELLOM PARTENE, OG PARTENE HAR STOLT PÅ DISSE BEGRENSNINGENE FOR Å AVGJØRE OM DE SKAL INNgå LISENSAVTALEN OG HVORDAN DE SKAL PRISE PROGRAMVAREN. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER KANSKJE IKKE BEGRENSNING ELLER UTELUKKELSE AV ANSVAR FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ DEN OVENFOR BEGRENSNING ELLER UTELUKKELSE GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE JURIDISKE RETTIGHETER TIL DETTE. DE OVENFOR ANSVARSBEGRENSNINGER ER ment å GJELDE FOR GARANTIENE OG ANSVARSFRASKRIVELSENE OVENFOR OG ALLE ANDRE ASPEKTER AV PROGRAMVAREN OG LISENSAVTALEN.

3.6 Garantier som kreves av gjeldende lov. HVIS GJELDENDE LOV KREVER NOEN GARANTIER MED HENSYN TIL PROGRAMVAREN, ER ALLE SLIKE GARANTIER BEGRENSET I VARIGHET TIL NITI (90) DAGER FRA DATOEN DU REGISTRERTE DU FOR PROGRAMVAREN.

3.7 Melding om krav. Under ingen omstendigheter vil et krav fremsettes av deg med mindre lisensinnehaveren har varslet Faveo om kravet innen ett år etter at det oppsto.

3.8 Skadeserstatning. Du godtar å holde skadesløs, forsvare og holde Faveo og andre brukere av Faveo-tjenester, og Faveos og deres tilknyttede selskaper, offiserer, direktører og agenter, fra og mot ethvert krav, kostnad eller ansvar, inkludert rimelige advokathonorarer, som oppstår som følge av eller knyttet til:

(a) Din bruk av programvaren;

(b) Alt innhold du lager, overfører eller viser mens du bruker programvaren;

(c) Ethvert brudd fra deg på noen representasjoner, garantier eller avtaler i EULAen;

(d) Enhver ulisensiert bruk av programvaren ved å bruke dine ansattes brukerkontoer; og

(e) Din uaktsomme eller forsettlige oppførsel.

3.9 Krenkelse. Med forbehold om resten av denne seksjon 3.9 og begrensningene angitt i seksjon 3.6, vil Faveo holde deg skadesløs mot et krav i den grad basert på en påstand om at din bruk av programvaren (i formen gitt av Faveo) i overholdelse av denne avtalen krenker et patent eller registrert opphavsrett i USA eller EU («Krav»), og vil betale de skadene og kostnadene som til slutt tildeles deg av en domstol med kompetent jurisdiksjon, eller som er skriftlig godtatt av Faveo som forlik, som et resultat av et slikt krav, forutsatt at lisensinnehaveren har varslet Faveo om kravet innen seksti (60) dager etter at det oppsto.

Faveo vil ikke ha noe ansvar for eventuelle skader eller kostnader i den grad et krav er basert på:

(i) bruk av programvare i kombinasjon med et hvilket som helst ikke-Faveo-produkt, programvare eller utstyr;

(ii) bruk av programvaren på en måte eller for en annen applikasjon enn den er designet eller ment å brukes for, uavhengig av om Faveo var klar over eller var blitt informert om slik bruk;

(iii) modifikasjoner av programvaren av en annen person eller enhet enn Faveo;

(iv) ethvert brudd fra deg på noen representasjoner, garantier eller avtaler i EULAen;

(v) enhver ulisensiert bruk av programvaren ved å bruke dine ansattes brukerkontoer; eller din uaktsomme eller forsettlige oppførsel.

Hvis programvaren blir, eller etter Faveos mening kan bli, gjenstand for et krav. Faveo kan, etter eget valg og etter eget skjønn:

(i) skaffe deg retten til å bruke programvaren uten ethvert ansvar;

(ii) erstatte eller modifisere programvaren for å gjøre den ikke-krenkende; eller

(iii) avslutte din rett til å fortsette å bruke slik programvare og refundere, på en forholdsmessig basis, eventuelle lisensavgifter relatert til programvaren betalt av deg.

4. Varemerker og publisitet

4.1 Bruk av navn og varemerker. Mens du fortsatt er lisensiert til å bruke programvaren, kan du bruke Faveos navn eller logoer for å identifisere deg som kunde. Du skal ikke på annen måte bruke Faveos navn eller varemerker, med mindre skriftlig tillatelse er innhentet fra Faveo eller på annen måte er angitt i EULA.

4.2 Markedsføringsmateriell og publisitet. Du autoriserer Faveo til å bruke ditt navn og varemerker i Faveos reklamemateriell og for publisitetsformål. Du kan melde deg av når som helst ved å skrive til: support@ladybirdweb.com

4.3 Vanry. Du skal ikke begå noen handling der resultatet av dette er sannsynlig vanrykt eller skade på interessene til Faveos navn eller navnet på tredjepartsleverandørene, enten gjennom eksplisitt handling eller unnlatelse.

5. Konfidensialitet

5.1 Tilgang til og utlevering av dine data. Du erkjenner og godtar at Faveo kan få tilgang til, bruke og lagre dataene dine med det formål å svare på dine forespørsler om teknisk støtte og/eller tilby andre tjenester som vi har avtalt, eller som i fremtiden kan godta, å tilby. Du godtar også at Faveo kan samle inn anonymiserte bruksdata fra og/eller relatert til dine data og din bruk av programvaren (“Anonymiserte bruksdata”). Anonymiserte bruksdata vil ikke inkludere identifiserende informasjon om kundene dine, slik som kundekontaktinformasjon eller kopier av kommunikasjon mellom deg og kundene dine. Faveo skal opprettholde rimelige administrative, fysiske og tekniske sikkerhetstiltak for beskyttelse av sikkerheten, konfidensialiteten og integriteten til alle dine data i Faveos besittelse. Faveo vil ikke avsløre noen av dine data i Faveos besittelse til en tredjepart med mindre det er tvunget av lov eller rettskjennelse eller hvis du skriftlig samtykker til utleveringen.

5.2 Anonymiserte bruksdata. I betraktning av Faveos levering av en lisens for å få tilgang til og bruke programvaren, overfører og tildeler du herved til Faveo alle rettigheter, tittel og interesser i og til alle anonymiserte bruksdata som Faveo lager fra dataene dine i henhold til avsnitt 5.1. Du godtar at Faveo kan bruke, avsløre, markedsføre, lisensiere og selge slike anonymiserte bruksdata til ethvert formål uten begrensning, og at du ikke har noen interesse i slik informasjon, eller i inntektene fra salg, lisens eller annen kommersialisering av disse.

5.3 Personvernerklæring. Personvernerklæringen er tilgjengelig på http://www.faveohelpdesk.com/privacy-policy Ved å godta EULA, godtar du vilkårene i Faveos personvernerklæring.

6. Betalinger, salg og refusjoner

6.1 Betaling av gebyrer. Du må betale alle avgifter innen forfallsdatoene.

6.2 Oppgradering, nedgradering eller bytteløsning. Beløpet du betaler for programvaren er avhengig av den valgte løsningen og antallet ansatte brukerkontoer som er valgt, antall domener hvor produktet skal installeres. Hvis du velger å bytte til en løsning som koster mer eller øke antall ansattes brukerkontoer, vil Faveo fakturere deg for det marginalt økte skyldige beløpet. Hvis du bytter til en løsning som koster mindre eller reduserer antall ansattes brukerkontoer, vil ikke Faveo være pålagt å refundere noe forhåndsbetalt beløp. Fordi prisen på support- og vedlikeholdsabonnementet er en funksjon av kostnaden for løsningen og antall ansattes brukerkontoer du har valgt, vil du også bli pålagt å betale eventuelle forskjeller i prisen på support- og vedlikeholdsabonnementet. For å endre løsningen din eller antall ansattes brukerkontoer, må du, etter Faveos eget skjønn, inngå en ny lisensavtale for programvaren på de da gjeldende vilkårene.

6.3 Prisendringer. Faveo forbeholder seg retten til å endre priser når som helst.

6.4 Kredittkortfakturering. Hvis du velger å betale med kreditt- eller debetkort, gir du Ladybird fullmakt til å debitere fornyelsesgebyrer for kontoen din, hvis noen, fra kortet ditt. Ladybird bruker en tredjepartsformidler for å administrere kredittkortbehandling, og denne mellommannen har ikke tillatelse til å lagre, beholde eller bruke din faktureringsinformasjon bortsett fra å behandle kredittkortinformasjonen din for Faveo. Ladybird kan bruke informasjonen din for å utføre svindelkontroll.

6.5 Refusjoner. Faveo har ingen forpliktelse til å gi refusjon. Faveo-tilbudets fellesskapsutgave og nettdemo for evaluering som bør brukes til å evaluere og teste programvaren før kjøp. Eventuelle refusjoner vil skje helt etter Faveos skjønn.

6.6 Skatter. Med mindre annet er oppgitt, inkluderer ikke Faveos gebyrer noen skatter, avgifter, avgifter eller lignende statlige vurderinger, inkludert merverdi-, salgs-, bruks- eller forskuddsskatt som kan beregnes av lokal, statlig, provinsiell eller utenlandsk jurisdiksjon (samlet “skatter”). Du er ansvarlig for å betale skatter unntatt de som kan vurderes mot Ladybird basert på inntekten. Ladybird vil fakturere deg for slike skatter hvis Ladybird mener det er en juridisk forpliktelse til å gjøre det, og du godtar å betale slike skatter hvis det faktureres.

7. Oppsigelse og endring

7.1 Oppsigelse. Denne lisensavtalen gjelder inntil den sies opp. Denne lisensavtalen og din lisens og andre rettigheter under denne lisensavtalen opphører automatisk uten varsel fra Faveo hvis du ikke overholder noen vilkår i denne lisensavtalen.

7.2 Ingen refusjon. Faveo vil ikke refundere noen beløp til deg hvis denne lisensavtalen og dine rettigheter til å bruke programvaren avsluttes på grunn av at du ikke overholder noen vilkår i denne lisensavtalen.

7.4 Innkreving av gebyrer og kostnader. Skulle du fortsette å bruke programvaren etter oppsigelse av denne lisensavtalen, vil du være ansvarlig for å betale alle kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer, til Faveo for å håndheve denne lisensavtalen, samt eventuelle skader påført av Faveo.

7.3 Effekt av oppsigelse. Ved oppsigelse av denne lisensavtalen må du slutte med all bruk av programvaren og ødelegge alle kopier, helt eller delvis, av programvaren.

7.5 Overlevelse. Artikkel 3, 4, 5, 6, 7 og 8 i lisensavtalen vil overleve oppsigelse av lisensavtalen.

8. Tolkning

8.1 Oppdrag. Du kan ikke tildele kontoen din hos Faveo eller rettighetene dine i henhold til EULA uten Ladybirds skriftlige forhåndssamtykke, bortsett fra i tilfelle av salg av alle eller i det vesentlige alle dine eiendeler. Faveo kan overdra, helt eller delvis, sine rettigheter, interesser og forpliktelser under dette uten begrensning.

8.2 Overskrifter. Beskrivende overskrifter er kun for enkelhets skyld og skal ikke kontrollere eller påvirke betydningen eller konstruksjonen av noen bestemmelse i denne avtalen.

8.3 Håndhevelse. Hvis Ladybird ikke utøver eller håndhever noen rettigheter eller bestemmelser i EULAen, skal det ikke være en fraskrivelse av denne retten. Ingen bestemmelse i EULAen skal anses som frafalt og intet brudd unnskyldt, med mindre slik fraskrivelse eller samtykke skal være skriftlig og signert av parten som hevdes å ha frafalt eller samtykket. Ethvert samtykke fra en part til, eller fraskrivelse av et brudd fra den andre, enten det er uttrykt eller underforstått, skal ikke utgjøre et samtykke til, fraskrivelse av eller unnskyldning for noe annet annet eller etterfølgende brudd.

8.4 Lovvalg. Tolkningen av EULAen og løsningen av eventuelle tvister som oppstår under eller i forbindelse med EULAen skal styres av lovene i India. FNs konvensjon om kontrakter for kjøp av varer gjelder ikke.

8.5 Eksportkontroller. Du samtykker i å overholde alle gjeldende eksport- og reeksportkontrolllover og -forskrifter, inkludert, uten begrensning, eksportadministrasjonsbestemmelsene vedlikeholdt av det amerikanske handelsdepartementet og handels- og økonomiske sanksjoner vedlikeholdt av finansdepartementets kontor for kontroll av utenlandske aktiva. Hvis du er i et land utenfor India, godtar du i tillegg å overholde alle lokale regler angående online oppførsel og akseptabelt innhold, inkludert, men ikke begrenset til, lover som regulerer eksport og reeksport av data til og fra India eller et annet land.

8.6 Skillebarhet. Enhver bestemmelse i EULAen som skal vise seg å være ugyldig, ugyldig eller ulovlig, skal på ingen måte påvirke, svekke eller ugyldiggjøre andre bestemmelser i EULAen, og slike andre bestemmelser skal forbli i full kraft og virkning.

8.7 Tvisteløsning. I tilfelle et krav eller tvist mellom deg og Ladybird som oppstår under eller i forbindelse med EULA eller programvaren, skal partene først forsøke å løse kravet eller tvisten ved direkte diskusjoner. Hvis diskusjonene ikke lykkes, skal partene voldgift i henhold til Karnataka High Court, med en endelig dom som skal avgis ved voldgiftsdommen. Stedet for diskusjoner og voldgift skal være Bangalore, Karnataka, India.

8.8 Merknader. Du godtar at Ladybird kan gi deg meldinger, inkludert uten begrensning de som gjelder endringer i EULA, via e-post, vanlig post eller meldinger eller innlegg gjennom programvaren.

8.9 Ingen tredjepartsbegunstigede. Ingenting uttrykkelig eller underforstått i EULA er ment å gi, og skal heller ikke gi, til noen annen person eller enhet enn partene og deres respektive etterfølgere eller tildeler noen rettigheter, rettsmidler, forpliktelser eller forpliktelser overhodet.

8.10 Fullstendig forståelse. EULAen utgjør hele avtalen mellom deg og Ladybird og styrer din bruk av programvaren, og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Ladybird for bruk av programvaren. Du kan også være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som kan gjelde når du bruker eller kjøper visse andre Ladybird-tjenester, tilknyttede tjenester, tredjepartsinnhold eller tredjepartsprogramvare.

× How can I help you?