Retningslinjer for datavertstjenesterFaveo Helpdesk Cloud LICENSE – DATAVERTSPOLITIK

Faveo Helpdesks retningslinjer for datavertstjenester forklarer hvor Faveo Helpdesk-tjenestedata kan hostes, og hvor andre behandlingsaktiviteter forekommer. “Hosting/Hosted” betyr lagring, hosting eller replikering av tjenestedata inkludert for arkivering, sikkerhetskopiering og loggformål. Alle andre termer som ikke er definert på annen måte her, for eksempel “tjenestedata”, skal ha betydningen angitt i Faveo Helpdesks Vilkår for tjenester. Definisjoner for kategoriene tjenestedata som dekkes i denne retningslinjen for datavertstjenester, finner du ved å følge tabellen nedenfor. Disse retningslinjene for datavertstjenester gjelder ikke for (a) data som ligger i noen Faveo Helpdesk-produkter eller tjenester som ikke er beskrevet i denne retningslinjen for datavertstjenester; (b) data som ligger i tredjepartstjenester administrert og vert for tredjeparter og tjenestedata som er eller kan deles med slike tredjepartstjenester (som definert i vår hovedtjenesteavtale); eller (c) data som ligger i et Faveo Helpdesk-produkt eller en tjeneste som er i et beta-, test- eller tidligtilgangsprogram (bortsett fra det som er angitt i denne retningslinjen for datavertstjenester).

Hvor Faveo Helpdesk Service Data kan være vert

Faveo Helpdesk-abonnenter har muligheten til å velge regionen der datasentre som er vert for visse av tjenestedataene deres er lokalisert fra datasenterregionene som er gjort tilgjengelig av Faveo Helpdesk (“Datalokalitet”). Tabellen nedenfor oppsummerer den(e) geografiske regionen(e) der tjenestedataene kan hostes. For å unngå tvil kan alle tjenestedata som er tilgjengelige for datalokalitet som beskrevet i disse retningslinjene for datavertstjenester, bare hostes i én enkelt datalokalitet:

Faveo HELPDESK SaaS-vertsalternativer

Tjenestedatabeskrivelse Hosting alternativer
Database (Including but not limited to Tickets data, Users profiles, Staff profiles, Solutions, Forum, Blabs etc.) EU Data Center
Files (Attachments, Logs, Reports) EU Data Center
Database Backup, Files Backup EU Data CenterDEFINISJONER

Billettdata: inkluderer billettkommentarer, tagger, egendefinerte felt og revisjonsarrangementer.

Brukerdata: inkluderer identiteter, hashed passord og navn for både agenter og sluttbrukere.

Vedlegg: inkluderer filer vedlagt billetter eller artikler.

Løsnings- og foruminnhold: inkluderer data som er lagt ut på en abonnents løsninger og forummodul, for eksempel artikler og eventuelle kommentarer til disse.

Bilder: inkluderer bildefiler vedlagt artikler i Tickets / Solutions / Forums / Blabs Module.

Billettsamtaler: inkluderer innhold satt inn i en meldingstråd av sluttbrukere og agenter.

HOSTING OG BEHANDLING AV SIKKERHETSKOPIER OG LOGGER

Sikkerhetskopier og revisjonslogger av tjenestedata som datalokalitet er tilgjengelig for (“Sikkerhetskopier og logger”) er også vert i den valgte regionen. Sikkerhetskopier og logger kan på annen måte behandles utenfor EØS og USA i samsvar med retningslinjene nedenfor.

BEHANDLING AV TJENESTEDATA

Uavhengig av alternativene for datalokalitet ovenfor, kan tjenestedata, inkludert tjenestedata som datalokalitet er tilgjengelig for, behandles (som dette begrepet er definert i vår Vilkår for tjenester og Personvernerklæring (som endret fra tid til annen)) av Faveo Helpdesk eller deres autoriserte tredjeparts tjenesteleverandører i andre regioner, land og territorier. Behandling av tjenestedata utføres etter behov for å levere den aktuelle tjenesten, og alle medlemmer av Faveo Helpdesk og tredjeparts tjenesteleverandører er underlagt strenge tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte tjenestedataene som er vert for eller behandlet av dem. Tjenestedata kan også overføres, behandles eller avsløres som påkrevd ved lov eller som svar på stevning eller annen juridisk prosess som beskrevet i vår Vilkår for tjenester og Personvernerklæring.

BESKYTTELSE FOR PERSONOPPLYSNINGER

Tjenestedata kan omfatte data knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, som inkluderer personer som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt ved referanse til et identifikasjonsnummer eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for deres fysiske, fysiologiske, mentale, økonomiske , kulturell eller sosial identitet (“Personopplysninger”). Gjeldende databeskyttelseslover (som begrepet er definert her) angir en rekke databeskyttelseskrav som gjelder når personopplysninger behandles. Gjeldende databeskyttelseslov betyr følgende databeskyttelseslov(er): (i) der databehandler er etablert i et europeisk økonomisk område (“EØS”)-medlemsland eller hvor databehandlers agenter eller sluttbrukere får tilgang til tjenestene fra en europeisk Medlemsstat for det økonomiske området («EØS»): (a) før 25. mai 2018, direktiv 95/46/EF fra Europaparlamentet og Rådet av 24. oktober 1995, med tittelen «Om beskyttelse av enkeltpersoner mht. behandling av personopplysninger, og om fri flyt av slike data.” (som implementert i de relevante nasjonale lovene i medlemsstaten der den behandlingsansvarlige er etablert), og (b) på og etter 25. mai 2018, EU-forordningen 2016/679 (og eventuelle gjeldende nasjonale lover laget under den); og (ii) der den behandlingsansvarlige er etablert i Sveits, den sveitsiske føderale loven av 19. juni 1992 om databeskyttelse (som kan bli endret eller erstattet).

Tjenestedata behandles av Faveo Helpdesk og dets tredjeparts tjenesteleverandører i samsvar med EU-direktivet. Dette inkluderer overholdelse av krav om at personopplysninger som overføres fra EØS til andre land der Faveo Helpdesk eller dets tredjeparts tjenesteleverandører opererer, er tilstrekkelig beskyttet. Faveo Helpdesk inngår regelmessig databehandlingsavtaler med sine abonnenter som inneholder EU-modellkontraktsklausuler og detaljerer våre forpliktelser med hensyn til behandling av personopplysninger. Hvis du ønsker å gjennomgå og inngå en slik avtale, vennligst kontakt support@faveohelpdesk.com

Faveo Helpdesk opprettholder en oppdatert liste over navn og lokasjoner til alle underbehandlere (inkludert medlemmer av Faveo Helpdesk og tredjeparter) som brukes til hosting eller annen behandling av tjenestedata, inkludert personopplysninger, som kan finnes Underbehandlerliste.

Faveo Helpdesk-servere er vert for Tier IV- eller Tier III-kompatible fasiliteter. Lær mer om sikkerhet hos Faveo Helpdesk Sikkerhetsside. Ved å operere i et akkreditert miljø reduserer Faveo Helpdesk-abonnenter omfanget og kostnadene for revisjoner de må utføre. Faveo Helpdesk gjennomgår kontinuerlig vurderinger av sin underliggende infrastruktur, inkludert den fysiske og miljømessige sikkerheten til maskinvaren og datasentrene, slik at abonnentene kan dra nytte av disse sertifiseringene og ganske enkelt arve disse kontrollene.

MIGRASJON

For eksisterende Faveo Helpdesk-abonnenter som aktiverer datalokalitet, kan det være nødvendig med migrering av tjenestedata til et datasenter i den forespurte regionen. Under slike omstendigheter vil en kopi av abonnentens tjenestedata bli opprettet under migreringsprosessen for å sikre at alle tjenestedata som kreves for å bli migrert er fullstendig migrert til datasenteret i den angitte regionen. Denne forsikringsprosessen utført av Faveo Helpdesk kan ta opptil tretti (30) dager fra datoen for påbegynt av slik migrering. Etter at migreringsprosessen er fullført og bekreftet, vil sletting av kopien av abonnentens tjenestedata i det tidligere datasenteret starte under Faveo Helpdesks retningslinjer for sletting av data. Abonnenter bør forvente at migreringer sannsynligvis vil kreve en planlagt nedetid.

Faveo HELPDESK-APPER OG TREDJEPARTSTJENESTER

Tjenestedata kan deles med tredjepartstjenester (som begrepet er definert i tjenestevilkårene våre, som endret fra tid til annen), inkludert tredjepartsapplikasjoner som integreres med Faveo Helpdesk-tjenester gjennom apper og andre integrasjoner. Disse inkluderer Faveo Helpdesk-apper som er gjort tilgjengelig på Faveo Helpdesk-nettstedet eller gjennom agentgrensesnittet i Faveo Helpdesk-tjenesten. Tjenestedata som er vert for eller behandlet gjennom slike tredjepartstjenester er utenfor rammen av denne retningslinjen for datavertstjenester. Vennligst kontakt leverandørene av disse tredjepartstjenestene direkte hvis du har spørsmål om hosting eller behandling av tjenestedata gjennom disse tredjepartstjenestene.

ANDRE DATA SAMLET inn

Som beskrevet i vår personvernerklæring som er tilgjengelig her, samler vi inn data og annen informasjon i forbindelse med drift og administrasjon av Faveo Helpdesk, Faveo Helpdesk og markedsføring, salg, støtte og administrasjon av deres respektive virksomheter og tjenester, inkludert Faveo Helpdesks tjenester. Denne informasjonen kan inkludere personopplysninger, slik som (men ikke begrenset til) betalingsinformasjon og navn og e-postadresser til personer som er autorisert til å bruke Faveo Helpdesks tjeneste som agenter (som dette begrepet er definert i våre tjenestevilkår). Vår innsamling, bruk og deling av denne informasjonen er utenfor rammen av denne retningslinjen for datavertstjenester og er underlagt vår personvernpolicy; du kan imidlertid være trygg på at vi overholder EU-direktivet med hensyn til alle personopplysninger inkludert i slik informasjon.

× How can I help you?