Tidsbesparende SLA-konfigurasjon

Service Level Agreement (SLA)-regler er automatiseringsregler som utløses når visse betingelser er oppfylt. For eksempel, når kunder sender inn en billett med en viss prioritet, vil de forventes å svare og løse billetten innen en definert tidsramme. SLA-planer kan opprettes for å bestemme perioden agenter skal svare på og løse billetter basert på billettprioriteter, og sette opp automatiserte eskaleringsprosesser for å varsle spesifikke agenter om SLA-brudd. Du kan også definere ulike åpningstider for ulike SLA-mål. 

 

Arbeidstid brukes til å beregne forfallstid for respons og bestemme forfallstid i henhold til SLAer. Du kan spesifisere SLA-ens navn og aktivere In-App-varsler og Eskalerings-e-poster etter behov. Flere regler kan settes opp, og du kan lage ulike SLA-planer med unike betingelser for ulike kunder. SLAer definert i Faveo kan beregne hver billetts forfallsdato. Når SLA-planer håndheves på billetten, mottar agenter påminnelser om å løse billetter innen den angitte tidsrammen.

 

I Faveo er SLA-planer basert på billettprioriteter, for eksempel Emergency, Normal, High og Low. Her er SLA-påminnelser satt for å løse billetten i tide. Spesifikke betingelser kan brukes til å utløse en bestemt SLA. Du kan angi forskjellige betingelser basert på billettegenskapene eller forespørselsegenskapene for å håndheve dem på billetten. Du har fleksibiliteten til å opprette en rekke nivåer for SLA-tilnærming og bruddhierarkier.

Å bruke Service Level Agreement (SLA)-planer kan tilby flere fordeler for både tjenesteleverandører og deres kunder. Her er noen av de viktigste fordelene :

1. Ytelsesovervåking : SLAer gir grunnlag for overvåking og måling av tjenesteleverandørens ytelse. Dette lar begge parter spore fremgang og identifisere områder som trenger forbedring.

2. Ansvarlighet : SLAer spesifiserer ansvar og forpliktelser til begge involverte parter. Denne ansvarligheten oppmuntrer tjenesteleverandører til å oppfylle sine forpliktelser og kunder til å oppfylle sine roller i tjenesteforholdet.

3. Kundetilfredshet : Å oppfylle eller overgå SLA-forpliktelser kan øke kundetilfredsheten. Fornøyde kunder er mer sannsynlig å fortsette å bruke tjenesten og anbefale tjenesten til andre, noe som bidrar til forretningsvekst.

4. Fleksibilitet : SLAer kan tilpasses for å møte de spesifikke behovene til ulike kunder eller tjenestetilbud. Denne fleksibiliteten gjør at tjenesteleverandører kan tilby skreddersydde løsninger.

5. Problemløsning : SLAer sikrer at problemer blir løst på en strukturert og rettidig måte.

6. Risikostyring : SLAer hjelper til med å identifisere og redusere risikoer ved å indikere hvilke tiltak som vil bli tatt i tilfelle tjenesteavbrudd eller feil.

Utforsk en fullverdig online demo
× How can I help you?